Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.

Can bo khong chuyen trach cap xa - Anh 1

Bạn đọc gửi từ địa chỉ chu.le84@yahoo.com.vn xin hỏi luật gia:

Hiện nay có chế độ gì cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm đã nghỉ không làm việc không ạ?

Tôi từng nghe thông tin là có trợ cấp cho những người làm bí thư chi bộ thôn, xóm đã làm việc nhiều năm trước đây, bây giờ không làm nữa nhưng không biết có đúng không.

Vậy mong luật sư trả lời giúp. Nếu đúng thì căn cứ vào quyết định, công văn hay hướng dẫn nào, cấp nào ban hành, có hiệu lực khi nào? Tôi xin cảm ơn luật gia!

Trả lời:

Nghị định số 92/2009 và Nghị định số 29/2013 ngày 8/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009 ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được quy định như sau:

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.

Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương theo mức bình quân bằng 2/3 so với mức lương tối thiểu chung cho mỗi người hoạt động không chuyên trách.

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện đang đảm nhiệm; khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, được hưởng chế độ như quy định.

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tại Điều 14 Nghị định 29/2013 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

Cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 20,3 tháng lương tối thiểu chung; Cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,6 tháng lương tối thiểu chung; Cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 17,6 tháng lương tối thiểu chung.

Áp dụng việc thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:

Đối với thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới, hải đảo; thôn thuộc xã có khó khăn về ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính và thôn thuộc xã loại 1, xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 tháng lương tối thiểu chung;

Đối với các thôn, ngoài quy định tại Điểm a Khoản này và các tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 tháng lương tối thiểu chung”.

Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016, trong đó quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; đồng thời cũng quy định người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được lựa chọn đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, khi Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành thì những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (khi hết tuổi lao động có thời gian đóng BHXH từ đủ 18 năm đến dưới 20 năm) sẽ được đóng một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu ngay khi hết tuổi lao động.

Trên đây là những quy định về chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Bạn nghiên cứu vận dụng.