Hội thi là dịp để những người làm công tác dân vận học tập, kiểm điểm quá trình rèn luyện của mình trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh