Ngày 25/3, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) cơ quan Bộ Y tế năm 2010. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã nhắc nhở đội ngũ CBCCVC trong thời gian tiếp theo cần phải lường trước những khó khăn, nhanh nhạy trước những vấn đề bức xúc của xã hội. Trong năm 2010, nhờ những nỗ lực của đội ngũ CBCCVC cơ quan Bộ Y tế, ngành y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2010, năm thứ hai liên tiếp hoàn thành 4/4 chỉ tiêu Quốc hội giao và 15/15 chỉ tiêu Chính phủ giao. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba cho 2 cá nhân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 4 cá nhân. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng trao tặng cờ thi đua cho 4 tập thể, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 27 đơn vị, 75 cá nhân và công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 163 cá nhân xuất sắc.

HH