Hiện nay, đội ngũ cán bộ là phó chủ tịch UBMTTQ, phó chủ tịch các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, phó chỉ huy trưởng BCH quân sự xã, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy... ở các xã, thị trấn đều được xếp vào loại cán bộ “không chuyên trách”.

Trao đổi với ĐĐK, Bà Nguyễn Thị Sử băn khoăn vì chế độ đối với cán bộ không chuyên trách Nhiều năm qua, đông đảo cán bộ “không chuyên trách” ở các địa phương đã đóng góp nhiều công sức để củng cố, xây dựng và phát triển địa phương. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ chạnh lòng vì “đều là cán bộ làm việc cho Nhà nước ở cấp xã, đều được cấp trên ra quyết định công nhận chức danh, nhiệm vụ rõ ràng nhưng Nhà nước lại có chế độ chính sách khác đối với hàng ngũ cán bộ “không chuyên trách”. Ví dụ như hai cán bộ đều được đại hội UBMTTQ xã bầu vào ban Thường trực UBMTTQ, một người được bầu làm chủ tịch, một người làm phó chủ tịch. Cũng như các đoàn thể chính trị-xã hội khác, chủ tịch MTTQ xã được gọi là cán bộ chuyên trách, được hưởng chế độ tiền lương của Nhà nước, ngoài ra còn được hưởng tiền phụ cấp chức vụ, tiền loại xã 10% và tiền khu vực và điều quan trọng là được tham gia bảo hiểm xã hội. Còn phó chủ tịch được xếp vào loại cán bộ “không chuyên trách”, không được hưởng lương mà chỉ được hưởng chế độ phụ cấp và hoàn toàn không được hưởng tiền phụ cấp chức vụ, tiền loại xã và tiền khu vực, không được tham gia bảo hiểm xã hội. Mặc dù phó chủ tịch các tổ chức chính trị-xã hội cũng rất vất vả và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng tiền “phụ cấp” dù công tác liên tục 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa... vẫn không được tăng, thực tế chỉ được tăng khi Nhà nước có điều chỉnh hoặc tăng lương cho tất cả cán bộ, công nhân, viên chức trong cả nước. Bởi thế, một số cán bộ không chuyên trách cho rằng: Nhà nước coi đội ngũ cán bộ “không chuyên trách”, khi cần thì dùng, khi không cần thì “giải tỏa không đền bù”. Đơn cử như trường hợp của bà Nguyễn Thị Sử, sinh năm 1954, là Phó chủ tịch Hội LHPN Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh. Bà tham gia làm Hội phó Hội phụ nữ xã Tân Hội từ năm 1994 (từ năm 2001 đổi thành Phó chủ tịch), mãi đến năm 2005 mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, nhưng đến đầu năm 2011 lại bị cắt. Tham gia công tác liên tục 17 năm, hiện nay bà Nguyễn Thị Sử tuổi đã cao, sức yếu và về nghỉ thì chỉ được hưởng mỗi năm 1,5 tháng lương cơ bản của 5 năm tham gia bảo hiểm xã hội. Còn 12 năm liên tục làm việc thì không được hưởng một chút chế độ nào. Với chính sách hiện nay thì tất cả đội ngũ cán bộ “không chuyên trách” đều rơi vào hoàn cảnh như bà Nguyễn Thị Sử. Điều 141 trong chương XII về bảo hiểm xã hội của Luật Lao động quy định: “Loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ở những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức này, người sử dụng lao động, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điều 149 của bộ luật này và người lao động được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội ốm đau, tai nạn lao động... hưu trí và tử tuất”. Luật Lao động quy định rõ ràng như thế, tại sao đội ngũ cán bộ “không chuyên trách” là những người lao động làm việc cho Nhà nước lại không được các chế độ nêu trên? Do chính sách của Nhà nước chưa quan tâm đúng mức đối với hàng ngũ cán bộ “không chuyên trách” nên việc bồi dưỡng sắp xếp cán bộ ở các địa phương gặp nhiều khó khăn. Một số cán bộ “không chuyên trách” đã cao tuổi, sức yếu phải nghỉ công tác, những cán bộ trẻ có trình độ đều né tránh không chịu làm cán bộ “không chuyên trách” với lý do không có lương, chỉ được hưởng “phụ cấp” quá thấp, không đảm bảo cuộc sống, và không được hưởng chế độ gì, kể cả bảo hiểm xã hội. Có người do tổ chức giao nhiệm vụ bắt buộc phải làm thì làm chểnh mảng, lơ là, hiệu quả công tác thấp kém. Có không ít người có trình độ năng lực đã bỏ đi nơi khác kiếm việc làm với mức lương cao hơn. Chúng ta đang phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để thu hút các tài năng trẻ và động viên mọi người gắn bó với công tác ở địa phương, hăng hái tích cực làm việc với chất lượng hiệu quả cao, Nhà nước nên có chế độ chính sách hợp lý, quan tâm đến quyền lợi của đội ngũ cán bộ “không chuyên trách”. TRƯƠNG CÔNG HUÂN