QĐND Online – Để triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc đẩy mạnh công tác bầu chọn trong Quân đội, Tổng cục Chính trị đã có công văn yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm, tích cực bầu chọn vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Vịnh Hạ Long. Ảnh: internet

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong quân đội tập trung phản ánh hoạt động bầu chọn ở các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị đóng quân ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, kịp thời động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân tích cực bầu chọn.

Cán bộ, chiến sĩ ngoài việc trực tiếp tham gia bầu chọn cần làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đóng quân và gia đình bầu chọn cho vịnh Hạ Long.

Các phương thức bầu chọn:

- Bầu chọn qua mạng internet, truy cập vào địa chỉ www.new7wonders.com , chọn tiếng Việt Nam để bầu chọn (mỗi địa chỉ e-mail chỉ được bầu một lần) hoặc có thể vào chuyên mục “Bầu chọn vịnh Hạ Long trên trang Tiếng Việt và tiếng Anh Báo Quân đội nhân dân điện tử.

- Bầu chọn qua tin nhắn bằng cách: soạn “halong” hoặc “HL” gửi 147, mỗi tin nhắn trị giá 630 đồng (phương thức này có thể nhắn tin nhiều lần).

Huyền Vũ