mình đang có môt số bảng quảng cáo cũ đang cần bán bác nào mở cty thì mua về đùng tuyệt lắm hoặc để ở cửa hàng. chạy các loại chữ có rất nhiều hiệu ứng.dt 0988510888

mình đang có môt số bảng quảng cáo cũ đang cần bán bác nào mở cty thì mua về đùng tuyệt lắm hoặc để ở cửa hàng. chạy các loại chữ có rất nhiều hiệu ứng.dt 0988510888