Đại hội bất thường của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã kết thúc thành công chiều 13/1 sau hai ngày làm việc.