Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa thành lập một Ủy ban mới do con trai ông là Hun Manet, 28 tuổi, đứng đầu.