Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 25.4 tuyên bố miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng năm loại máy nông nghiệp