Sở GDCK Campuchia (CSX) công bố chỉ số "CSX Index” cho thị trường chứng khoán Campuchia. Chỉ số này có giá trị cơ sở là 1,000 điểm với 1 cổ phiếu thành phần.

* 12 quy định giao dịch trên TTCK Campuchia

* TTCK Campuchia giao dịch phiên đầu lúc 9 giờ 9 phút ngày 18/04

CSX Index được tính dựa trên vốn hóa thị trường và giá trị của chỉ số được xác định dựa trên quy mô của công ty niêm yết.

Ngày cơ sở được xác định là ngày 18/04/2012 với giá trị cơ sở là 1,000 điểm.

Cổ phiếu thành phần hiện tại là Công ty Cấp thoát nước Phnom Penh (PPWSA).