Nhật báo "Campuchia Mới" ngày 7/10 dẫn lời Người phát ngôn Chính phủ Campuchia, ông Khieu Kanharith, cho biết Thủ tướng Hun Sen đã quyết định từ nay sẽ chấm dứt liên hệ với Hoàng thân Ranariddh.