Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nhiệt liệt hoan nghênh việc các quan chức cấp cao Đảng Sam Rainsy (SRP) đối lập gia nhập Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).