Để mở tài khoản giao dịch trên thị trường chứng khoán Campuchia, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài cần thực hiện 3 bước: đăng ký Mã số Nhà đầu tư (Investor ID), mở tài khoản Ngân hàng tại Ngân hàng thanh toán và mở tài khoản Giao dịch Chứng khoán.

* Campuchia: Các bước mở tài khoản chứng khoán dành cho cá nhân nước ngoài

Tổ chức trực tiếp đăng ký Investor ID tại UBCK Campuchia (SECC).

- Hoàn tất mẫu đăng ký mã số đầu tư của UBCK Campuchia ( Mẫu B )

- 01 tấm ảnh 4x6 của người đại diện Tổ chức

- Hồ sơ đính kèm:

+ Bản photo có đóng dấu Tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và/hoặc Giấy phép kinh doanh.

+ Danh sách ban Giám đốc, kèm theo bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu

+ CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện

+ Giấy xác nhận ủy quyền cho người đại diện Tổ chức thực hiện giao dịch chứng khoán kèm theo bản CV về quá trình học tập, kinh nghiệm và quá trình công tác (có xác nhận của người được cấp phép hành nghề Luật sư tại Campuchia)

+ Danh sách người ủy quyền thực hiện giao dịch chứng khoán

+ Giấy chứng nhận nghĩa vụ nộp thuế VAT (nếu có)

* Lưu ý, nhà đầu tư tổ chức bắt buộc phải thông báo 01 số tài khoản ngân hàng với SECC.

- Hoàn tất mẫu mở tài khoản ngân hàng (02 bản gốc)

- Thủ tục đính kèm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Giấy chứng nhận Thuế môn bài

+ Quy định/Điều lệ/Thỏa thuận hợp tác

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị/Ban Giám đốc

+ Giấy phép văn phòng đại diện, Giấy phép kinh doanh của công ty mẹ (áp dụng với văn phòng đại diện)

+ Các văn bản bổ nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (chủ tài khoản), Người được ủy quyền (nếu có)

+ CMND (người trong nước) hoặc Hộ chiếu (người nước ngoài) cùng với 01 tấm ảnh 4x6 của chủ tài khoản, Người được ủy quyền

+ Giấy phép kinh doanh (nếu có)

+ Mẫu đăng ký con dấu (nếu có)

+ Yêu cầu sử dụng dịch vụ: thẻ ATM, nhắn tin BSMS, Direct Banking (nếu có)

* Lưu ý, hồ sơ của tổ chức nước ngoài phải được dịch sang tiếng Anh bởi công ty được Chính phủ cấp phép công nhận và có xác nhận của công chứng viên về việc đã đăng ký sinh sống và làm việc hợp pháp.

- Hoàn tất mẫu mở tài khoản giao dịch của Công ty chứng khoán

- Thủ tục đính kèm:

+ Bản photo công chứng CMND/Hộ chiếu của người đại diện được ủy quyền

+ Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty hoặc Giấy chính thức hoạt động công ty

+ Passbook 06 tháng gần đây

+ Biên bản họp của HĐQT

+ Thẩm quyền của người được ủy quyền (nêu rõ phạm vi ủy quyền của quyết định ủy quyền/đại diện)

+ Biên bản và quy chế quản lý công ty

+ Giấy chứng nhận Thuế môn bài (Business Patent Certificate)

+ Giấy phép kinh doanh (nếu có)

+ Báo cáo tài chính và báo cáo thường niên (nếu có)

+ Các hồ sơ khác (nếu cần)

* Lưu ý, tất cả các tài liệu được nêu trên phải được Công ty chứng khoán hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Trường hợp ủy quyền phải được xác nhận bởi Luật sư được cấp phép hành nghề hợp pháp tại Campuchia. Tương tự như trên, hồ sơ của cá nhân, tổ chức nước ngoài phải được dịch sang tiếng Anh bởi công ty được Chính phủ cấp phép công nhận và có xác nhận của công chứng viên về việc đã đăng ký sinh sống và làm việc hợp pháp.

Nếu đăng ký mở tài khoản giao dịch tại Công ty Chứng khoán Việt Nam – Campuchia (CVS) thì nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ đăng ký Investor ID, không cần trực tiếp đăng ký với UBCK. CVS cũng hỗ trợ nhà đầu tư xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ gốc thay cho việc thực hiện công chứng tài liệu gốc của nhà đầu tư. Ngoài ra, nếu mở tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC), các hồ sơ do Ngân hàng kiểm tra bản gốc hoặc bản sao xác nhận bởi CVS.

Tham khảo chi tiết Thủ tục mở tài khoản giao dịch trên TTCK Campuchia của Công ty Chứng khoán Việt Nam – Campuchia (CVS).

Để biết thêm thông tin về thủ tục mở tài khoản giao dịch trên TTCK Campuchia, xin vui lòng liên hệ Ms. Hoàng Thị Duyên

- Qua điện thoại: (08) 3848 7238 (ext: 0) – Di động: 0912 646 775

- Qua fax: (08) 3848 7237

- Qua email: duyenht@vietstock.vn

- Qua công cụ hỗ trợ trực tuyến YM/Skype/Google Talk: vietstock.info

Để biết thêm thông tin về thủ tục mở tài khoản giao dịch trên TTCK Campuchia, xin vui lòng liên hệ Ms. Hoàng Thị Duyên

- Qua điện thoại: (08) 3848 7238 (ext: 0) – Di động: 0912 646 775

- Qua fax: (08) 3848 7237

- Qua email: duyenht@vietstock.vn

- Qua công cụ hỗ trợ trực tuyến YM/Skype/Google Talk: vietstock.info