Sáng 28/5, tỉnh Prếch Vihia (Campuchia) đã tổ chức lễ đưa tiễn và bàn giao cho Việt Nam 50 bộ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại tỉnh này trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.