Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết do không đảm bảo an toàn giao thông ở hai đầu cầu nên cấm xe máy chạy lên cầu vượt Hàng Xanh để tiếp tục tổ chức lại giao thông.

Trước đó, ngày 27.1, sở GTVT TP.HCM đã thí điểm cho xe máy chạy lên cầu theo cả hai hướng lưu thông.

Tin Nóng