Chính phủ Cam-pu-chia sẽ lấy tuần đầu tháng Hai làm tuần quốc tang thứ hai để chuẩn bị cho lễ hỏa thiêu cựu Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc (Norodom Sihanouk). Cựu Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc mất ngày 15-10-2012 và hiện thi hài đang được quàn trong Hoàng cung Cam-pu-chia. Theo quyết định được Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen (Hun Sen) ký ngày 8-1, các cơ quan bộ ban ngành, các tổ chức nhà nước và tư nhân ở Cam-pu-chia sẽ treo cờ rủ trong tuần quốc tang. Tất cả các hoạt động, chương trình vui chơi, giải trí sẽ phải ngừng lại; các công chức, viên chức sẽ nghỉ làm việc từ ngày 1 đến 4-2. Lễ hỏa thiêu thi hài cựu Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc sẽ được tổ chức với những nghi lễ tôn kính nhất. Ban tổ chức sẽ bắn 101 phát đạn đại bác khi thi thể cựu Quốc vương được đưa từ Cung điện Hoàng gia tới giàn thiêu vào ngày 1-2 và trong lễ hỏa táng vào ngày 4-2.

TTXVN