TTO - Mấy hôm rồi con bị ốm. Nhìn con vật người qua bên này rồi lại qua bên kia và khóc, mẹ không thể cầm lòng. Lỗi tại mẹ, mẹ đã không cẩn thận để mình bị cảm cúm rồi lây sang cho con.