SGTT.VN - Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành thông tư số 04 quy định về quản lý thuê bao di động trả trước. Theo đó, từ ngày 1.6 sẽ nghiêm cấm mua bán, lưu thông trên thị trường SIM đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định, hoặc đăng ký thông tin thuê bao không theo quy định.

Đồng thời, cấm mua bán, lưu thông, sử dụng SIM đa năng để đăng ký thông tin thuê bao, thiết bị có chức năng kích hoạt SIM thuê bao không cần phải bẻ SIM. Các chủ thuê bao sẽ phải đến đăng ký trực tiếp tại các điểm đăng ký thông tin thuê bao để cung cấp số thuê bao, xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) đối với người có quốc tịch Việt Nam; giấy giới thiệu cùng bản sao giấy đăng ký kinh doanh, hoặc giấy phép thành lập của cơ quan, tổ chức đối với người đại diện cho cơ quan, tổ chức cho nhân viên hoặc chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao.