ND - Trong dịp Tết Nguyên đán mấy năm gần đây, nhất là Tết Mậu Tý 2008 vừa qua, tình trạng đốt pháo nổ vi phạm Chỉ thị 406 của Chính phủ đang có chiều hướng gia tăng trên diện rộng với mức độ phức tạp hơn.