Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp với Sở Công thương xây dựng phương án cắt giảm điện trên địa bàn toàn tỉnh và một số chính sách ưu tiên.

CôngThương - Trong năm nay, Công ty Điện lực Nghệ An được Tổng công ty Điện lực miền Bắc phân bổ tổng sản lượng 104,75 triệu kWh; trong đó sản lượng 3,38 triệu kWh/ngày; 1,93 triệu kWh vào giờ bình thường; 0,83 triệu kWh vào giờ cao điểm; 0,62 triệu kWh vào giờ thấp điểm, công suất lớn nhất được phân bổ là 222,03 MW/ngày. Lượng điện này chắc chắn sẽ không đủ cho nhu cầu điện của người dân, nhất là vào các tháng mùa hè. Đối phó với tình hình này, trước mắt, Công ty Điện lực Nghệ An đã chủ động phối hợp với Sở Công thương xây dựng lên Kế hoạch cắt giảm điện tháng 3 năm 2011 trên địa bàn toàn tỉnh. Mặt khác, UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách 263 khách hàng sử dụng điện ưu tiên phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng và cấp điện cho các trạm bơm nước phục vụ nông nghiệp như: đổ ải, chống hạn, chống úng… Cụ thể phân loại thành các đối tượng: khách hàng sử dụng điện quan trọng không tiết giảm điện; khách hàng hạn chế công suất, sản lượng phục vụ phụ tải thiết yếu; khách hàng cấp điện theo kế hoạch bơm; khách hàng đảm bảo cấp điện khi chống hạn; khách hàng ưu tiên cấp điện khi sản lượng, công suất cho phép. Ngoài ra, điện lực các huyện, thành phố, thị xã thực hiện cắt giảm điện theo nguyên tắc luân phiên, đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, vừa thực hiện đúng kế hoạch cắt giảm điện, vừa đảm bảo quyền lợi cho khách hàng ưu tiên, tránh tình trạng cắt điện kéo dài ở một khu vực. Đồng thời điện lực các huyện, thành phố, thị xã tiến hành sa thải lẻ từng trạm biến áp để giảm quá tải trên hệ thống đường dây. Đối với các khách hàng sử dụng điện lớn, trọng điểm, công ty lập kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm 2011, để khách hàng chủ động điều chỉnh ca làm việc… khuyến khích khách hàng chủ động thực hiện trước một số giải pháp, phương án duy trì sản xuất khi xảy ra thiếu điện như: hạn chế công suất sử dụng điện, giãn kế hoạch sản xuất, tự huy động nguồn điện phát Diezel… Về phía ngành điện lực, để phục vụ tốt hơn cho khách hàng, trong năm nay, tất cả CBCNV toàn công ty đã được quán triệt, chấn chỉnh nền nếp phục vụ khách hàng. Số điện thoại của tổ trực vận hành và Giám đốc các điện lực được thông báo công khai, rộng rãi để khách hàng liên lạc khi cần thắc mắc hoặc sự cố xảy ra liên quan đến việc cắt giảm điện. Để hạn chế việc sử dụng điện tăng, giảm đột ngột làm cháy hoặc nhảy automat do quá tải, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng vật tư dự phòng thay thế kịp thời, tránh gây sự hiểu lầm của nhân dân là cắt điện kéo dài.