Một cụ ông 75 tuổi đã vượt qua nỗi sợ hãi công nghệ để vẽ tranh tặng các cháu ở xa qua mạng xã hội Instagram .