Các nhà vật lý Mỹ đã phát triển một cảm biến với độ nhạy đủ để ghi nhận từ trường từ các tín hiệu điện trong não.