Có nhiều cách lý giải việc mất thông tin thẻ tín dụng trên Internet và từ đó tin tặc tha hồ vét tiền của các nạn nhân. Tâm lý thích “dùng chùa” hay “xài đồ rẻ” cũng có thể làm bạn bị móc túi.