Theo tờ The Los Angeles Times, bang California của Mỹ đang hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ 500 năm qua do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Hiện gần 80% diện tích bang này bị xếp loại “cực kỳ khô hạn”, còn các vùng “khô hạn ngoại hạng” đã lên tới 33%. Từ đầu mùa hè, hạn hán ngày càng lan rộng tại California và dự kiến sẽ còn kéo dài ít nhất đến tháng 8.

Lan Chi