Gần đây có nhiều cuộc triển lãm và ra mắt những tập sách in tranh ký họa và ảnh của các họa sĩ, nhà nhiếp ảnh mặt trận, phải khẳng định ngay những ký họa, những bức ảnh này là vốn tư liệu quý giá về các sự kiện lịch sử, chiến tranh cách mạng, về những con người trong cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc.