Xà tinh hiện hình, cầu hôn khi chờ đèn đỏ, đôi dép gia truyền... là những bức ảnh cực độc chỉ có ở châu Á.

Cai kho lo cai khon - Anh 1

Xà tinh.

Cai kho lo cai khon - Anh 2

Trò chơi kỳ quặc.

Cai kho lo cai khon - Anh 3

Thế này ai dám chơi.

Cai kho lo cai khon - Anh 4

Cái khó ló cái khôn.

Cai kho lo cai khon - Anh 5

Đôi dép gia truyền.

Cai kho lo cai khon - Anh 6

Giơ tay lên.

Cai kho lo cai khon - Anh 7

Giờ này không biết em đang làm gì nhỉ.

Cai kho lo cai khon - Anh 8

Fan đích thực của Pháo thủ.

Cai kho lo cai khon - Anh 9

Nói nhanh lên không là xe tông bây giờ.

Cai kho lo cai khon - Anh 10

Cai kho lo cai khon - Anh 11

Ảnh kỷ yếu hài hước.