Định làm hại bạn mình đang ngủ nhưng chính anh chàng này phải nhận hậu quả do mình dàn dựng.