ND- Công cuộc cải cách thủ tục hành chính ở nước ta đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, ở nhiều lĩnh vực, người dân vẫn còn gặp những thủ tục phiền hà, nhất là tại cấp cơ sở.

Bạn đọc Phan Bá Hoàn (Bến Tre): Trước đây, việc sao giấy tờ hoặc chỉnh sửa sai sót trong giấy tờ, người dân phải lên tận trung tâm tỉnh để được giải quyết. Hiện nay, người dân chỉ cần đến giao dịch tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn. Nhà nước đã xóa bỏ những thủ tục rườm rà; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính; mở rộng các giao dịch hành chính với người dân qua mạng điện tử. Tuy vậy, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế, ảnh hưởng công cuộc cải cách thủ tục hành chính. Thêm vào đó, thái độ của cán bộ cơ sở chưa đề cao tinh thần phục vụ nhân dân, còn hách dịch, cửa quyền khi tiếp xúc dân. Bạn đọc Lê Xuân Mậu (Hà Nội): Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân còn nhiều bất cập. Trong hồ sơ, chính quyền địa phương yêu cầu người dân bổ sung nhiều loại giấy tờ, trong đó có việc phải lấy ý kiến của tổ trưởng dân phố và cán bộ mặt trận, đoàn thể cơ sở, cho nên nhiều gia đình rất vất vả mà vẫn chưa hoàn tất hồ sơ. Nhiều hồ sơ để kéo dài hằng năm, nhiều lần bổ sung vẫn chưa xong. Trong khi đó, những trường hợp mua đi, bán lại quyền sử dụng đất lại thường được chính quyền cơ sở xác nhận và làm rất nhanh chóng. Thiết nghĩ, chính quyền cơ sở cần công khai hồ sơ, thủ tục, thông báo cụ thể các trường hợp đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp "sổ đỏ" để người dân địa phương giám sát. Bạn đọc Trần Thu Huế (Vĩnh Phúc): Thủ tục đăng ký khai sinh đã có nhiều cải tiến, nhưng những phiền phức gây ra cho người dân thì chưa hết. Nhiều trường hợp, trẻ em sinh ra vào thời điểm giao thoa giữa năm cũ với năm mới bị chính quyền cơ sở đăng ký khai sinh chậm, với lý do phục vụ việc khóa sổ để thống kê số liệu, báo cáo. Việc ghi biểu mẫu giấy khai sinh chưa thống nhất giữa các địa phương. Tại phần ghi quê quán, nơi thì yêu cầu đề rõ xã, huyện, tỉnh, nơi thì chỉ yêu cầu ghi tên tỉnh, thành phố. Về nghề nghiệp của cha, mẹ, có trường hợp ghi rõ nơi làm việc, có nơi chỉ ghi nghề nghiệp chung. Về thời điểm sinh, nên chăng trong giấy chứng sinh ghi thêm giờ sinh làm căn cứ pháp lý sau này.