Ngày 4-11, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM phối hợp cùng Công ty StoxPlus tổ chức Hội nghị nhà đầu tư nước ngoài với chủ đề “Thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới chuẩn thị trường mới nổi” nhằm thúc đẩy các công ty đại chúng thực hiện nới room cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cai cach nang hang cho thi truong chung khoan - Anh 1

Các chuyên gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Hiền

Hội thảo còn nhằm mục đích đẩy nhanh tiến trình triển khai hoạt động hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên chuẩn mới nổi.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, trong những năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp và Chính phủ. Đồng thời là kênh đầu tư có hiệu quả của công chúng, góp phần quan trọng vào việc đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp và nền kinh tế.

Hiện thị trường chứng khoán Việt Nam được một số tổ chức quốc tế xếp vào nhóm thị trường cận biên và khuyến nghị nâng hạng lên thị trường mới nổi. Theo ông Đông, một trong những lý do để các tổ chức quốc tế đưa ra khuyến nghị đó là do Việt Nam được đánh giá là đã có cam kết mạnh mẽ về việc mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó có việc Chính phủ ban hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP cho phép nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp lên đến 100% đối với các lĩnh vực mà Nhà nước không cần kiểm soát.

Điều này có tác động lớn đến dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài nhằm hướng đến việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.

Bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, theo đánh giá mới nhất của MSCI thì vẫn còn 10 tiêu chí hoặc lĩnh vực mà Việt Nam cần cải thiện. Trong đó, trọng tâm là vấn đề tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và giảm các rào cản về các thủ tục tham gia thị trường của các nhà đầu tư nước ngoài.

Bà Hoa chia sẻ, với vai trò là cơ quan tham mưu cho Bộ Tài chính và Chính phủ về các chính sách phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các thành viên thị trường hoàn thiện chính sách. Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng đã thực hiện giảm thủ tục hành chính trong tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài bằng việc áp dụng thủ tục đăng ký mã số giao dịch trực tuyến, giảm thiểu hồ sơ đăng ký giao dịch.

Ngoài ra, việc áp dụng Thông tư 155/2015/TT-BTC ghi nhận nguyên tắc khuyến khích công bố thông tin bằng tiếng Anh đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp cận thông tin của nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay quy chế công bố thông tin của các sở giao dịch cũng đã hướng đến việc các doanh nghiệp chủ động đăng ký lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, muốn nâng được hạng và hội nhập thành công, ông Đông cho rằng cần có những cải cách lớn, mà quan trọng nhất là cải cách thể chế và hoàn thiện khung pháp lý theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, mục tiêu đó cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải có nhiều nỗ lực hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, đặc biệt là hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Nguyễn Hiền