(HNMĐT)- Chiều 19/11, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ - Trần Văn Tuấn tiếp tục trả lời chất vấn của Quốc hội. Các câu hỏi của các đại biểu chủ yếu xoay quanh việc sửa đổi Nghị định 121, cải cách hành chính, chế độ đãi ngộ đối với các cán bộ cơ sở (vấn đề lương, bảo hiểm và nhân sự ở cấp phường, xã...