Café Ôtô ra đời từ sự kết hợp niềm đam mê đặc biệt dành cho ôtô và niềm đam mê kinh doanh của người chủ quán trẻ tuổi. Trong kinh doanh Café Ôtô có thể được coi là "tác phẩm đầu tay" của anh.