Sau khi thỏa thuận giá cả, thường từ 50.000 - 100.000 đồng, nhân viên quán cà phê sẽ cử tiếp viên nữ đến ngồi với khách và kích dục tại bàn. Khi thanh toán, các đối tượng đóng cửa lại đòi khách phải trả tiền gấp 2, 3 lần so với thỏa thuận ban đầu.