Lần đầu tiên tại Việt Nam, nhà phát hành game online hàng đầu tại Việt Nam – Asiasoft đã giới thiệu ra thị trường game online một ứng dụng, sáng kiến mới của ngành công nghiệp game thế giới với tên gọi “@cafe”.