(congluan.vn) - Ngày 21/8/2014, tại Hà Nội, Hiệp hội Năng lượng phối hợp với Tổng cục Năng lượng, Tập đoàn Điện lực và Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình (CADI-SUN) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Tiết kiệm năng lượng - Những vấn đề cấp bách".

Ông Đào Xuân Hùng - Phó Giám đốc Sản xuất

Công ty CADI-SUN tham luận tại hội thảo

Ngày nay, nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở nước ta đang gia tăng mạnh mẽ. Trong bối cảnh cả nước đang phải vượt qua những thách thức to lớn về nguy cơ hủy hoại môi trường, nguồn tài nguyên năng lượng truyền thống (than, dầu khí, thủy điện) thì tiết kiệm năng lượng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là giải pháp lựa chọn tối ưu nhất đáp ứng được các tiêu chí trong chính sách phát triển năng lượng bền vững của Quốc gia. Tuy nhiên, thực trạng khai thác, sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ năng lượng hiện nay đang bộc lộ nhiều hạn chế. Các cơ chế, chính sách về tiết kiệm năng lượng còn nhiều bất cập, lợi ích về tiết kiệm năng lượng chưa được xã hội quan tâm. Việc thực hành tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng các doanh nghiệp và người tiêu dùng chưa triệt để…

Với vai trò là chủ nhà, CADI-SUN mang đến hội thảo những “trăn trở” và giải pháp thông qua tham luận “Sản xuất dây cáp điện có chất lượng, giải pháp trong tiết kiệm điện năng”. Thông điệp của CADI-SUN tại Hội thảo này đó là: Khách hàng hãy là những người tiêu dùng thông thái trong việc lựa chọn sản phẩm dây cáp điện có chất lượng để tiết kiệm điện năng vì lợi ích của gia đình, cộng đồng, xã hội… vì sự phát triển bền vững nguồn năng lượng Việt Nam.