Cần phân biệt vết thương do kiến ba khoang đốt gây ra với các bệnh viêm da khác để có cách xử trí cho đúng.

Video: Cách xử trí vết viêm da do tiếp xúc với kiến ba khoang: