Những đoạn video clip quay bằng điện thoại thường bị ngược hoặc nghiêng 90 độ. Những cách đơn giản sau đây sẽ giúp bạn xoay đoạn video clip để dễ dàng xem trên các thiết bị trình chiếu.

ần mềm mã nguồn mở miễn phí với khả năng xem và chỉnh sửa các định dạng file media.

Lương Đàm