TTO - * Cho tôi hỏi về nguyên tắc và cách xác định thửa đất. Có văn bản pháp luật cụ thể nào quy định, hướng dẫn cách xác định thửa đất?

Thi Xuan Nguyen - Luật sư Phạm Đình Sơn trả lời: Khoản 11 Điều 4 Luật Đất đai định nghĩa: Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Căn cứ Điều 7 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ quy định về việc xác định thửa đất, theo đó, thửa đất mà trên đó có một mục đích sử dụng đất được xác định trong các trường hợp: thửa đất có ranh giới xác định trong quá trình sử dụng đất; thửa đất có ranh giới được xác định khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất… Theo các quy định nêu trên thì nguyên tắc xác định thửa đất được căn cứ bởi ranh giới được xác định trên thực địa. Ranh giới này thực chất là đường giới hạn bao quanh thửa đất, qua đường giới hạn này xác định được phần diện tích đất trên đó. Việc xác định thửa đất thường thực hiện trong quá trình sử dụng đất hay khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất. Theo Điều 5 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21-10-2009 của Bộ Tài nguyên - môi trường, thì thông tin thửa đất gồm có các nội dung sau: - Thửa đất: Ghi số liệu của thửa đất trên Bản đồ địa chính theo quy định về thành lập Bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên - môi trường. - Tờ bản đồ số: Ghi số thứ tự tờ Bản đồ địa chính có thửa đất trong phạm vi mỗi đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn… - Địa chỉ thửa đất: Ghi tên khu vực, số nhà, đường phố, tên đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn… huyện, tỉnh, thành phố. - Diện tích: Ghi diện tích thửa đất bằng số Ảrập theo đơn vị m2 được làm tròn số đến 1 chữ số thập phân; tình trạng sử dụng chung, sử dụng riêng của thửa đất - Mục đích sử dụng đất: Như “đất ở”, “đất trồng lúa nước”, “đất trồng cây lâu năm”… - Thời hạn sử dụng đất: “lâu dài”, hoặc một thời hạn cụ thể nào đó theo quyết định giao đất, cho thuê đất. - Nguồn gốc sử dụng đất: “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”, “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất”… Trên đây là nguyên tắc cơ bản khi xác định thửa đất được quy định tại khoản 11, Điều 4 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 7 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời để hiểu rõ hơn về nội dung liên quan đến thửa đất, ông/bà có thể tìm hiểu thêm tại Điều 5 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21-10-2009 của Bộ Tài nguyên - môi trường. Trân trọng. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề nhà đất, thủ tục giấy tờ liên quan đến sổ đỏ, sổ hồng... hoặc bài vở cộng tác, bạn đọc gửi về mục "Tư vấn nhà đất" hoặc "Địa ốc" tại địa chỉ: diaoc@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn. HOÀI TRANG thực hiện Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề nhà đất, thủ tục giấy tờ liên quan đến sổ đỏ, sổ hồng... hoặc bài vở cộng tác, bạn đọc gửi về mục "Tư vấn nhà đất" hoặc "Địa ốc" tại địa chỉ: diaoc@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.