Peter Griffin kết hôn với Lois Pewterschmidt và là cha của Meg , Chris và Stewie.