6 bước để vẽ được một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

B1: Vẽ hình dáng bên ngoài của khuôn mặt B2: Vẽ mắt, thêm lông mi dày hay mỏng tùy ý; tiếp theo vẽ hình dạng của miệng B3: Vẽ lông mày và hình dạng thực của khuôn mặt B4: Vẽ phác thảo mái tóc, sau đó vẽ mũi, miệng B5: Vẽ thêm chi tiết cho tóc; vẽ thêm hàng mi và hình dạng của cổ, vai B6: Tô đậm lại các nét nét đã phác thảo Vũ Vân