Hỏi: Tôi ở Lạng Sơn, muốn trồng hoa lan hồ điệp bằng phương pháp nuôi cấy mô nhưng không biết mua giống ở đâu, kỹ thuật trồng và chăm sóc thế nào, xin quí báo hướng dẫn. Nguyễn Văn Chúc - TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn