(Chinhphu.vn) - Ông Cao Trung Kiên (caokiensxdtq@...) hiện đang công tác tại một cơ quan quản lý nhà nước, với mức lương là 2 triệu đồng/tháng. Ông Kiên muốn hỏi, trường hợp ông ủng hộ một Quỹ nào đó 1 ngày lương thì cách tính 1 ngày lương là 2 triệu đồng chia cho 30 ngày hay 22 ngày (đã trừ thứ bảy và chủ nhật)?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời ông Kiên như sau:

Điểm c, khoản 1, Điều 7 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương quy định, tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế. Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp, cơ quan lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày.

Tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999, Thủ tướng Chính phủ đã quy định về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần đối với cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 2/10/1999.

Theo các quy định trên, tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng (không tính ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật của tháng đó).

Ví dụ 1: Tháng 6/2012 có 30 ngày, trong đó có 5 ngày thứ bảy, 4 ngày chủ nhật, thì số ngày làm việc trong tháng 6/2012 là 21 ngày. Tiền lương ngày của tháng 6/2012 bằng tiền lương tháng chia cho 21 ngày công.

Ví dụ 2: Tháng 7/2012 có 31 ngày, trong đó có 4 ngày thứ bảy, 5 ngày chủ nhật, số ngày làm việc trong tháng 7/2012 là 22 ngày. Tiền lương ngày của tháng 7/2012 bằng tiền lương tháng chia cho 22 ngày công.

Ông Cao Trung Kiên có thể vận dụng cách tính tiền lương ngày nêu trên để tính 1 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong trường hợp vận động, tham gia ủng hộ quỹ xã hội, từ thiện 1 ngày lương.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.