Tôi đang tìm kiếm thông tin về giá đất nhưng đa số trên mạng chỉ có giá đất ở TPHCM và một số khu vực khác nhưng không có ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tôi muốn hỏi đất ở khu vực Huyện Đất Đỏ căn cứ vào đâu để tính giá? Và giá hiện nay ở khu vực đó là bao nhiêu (đất thuộc khu vực nông thôn).

Ngoài ra, thông thường 1 ngôi nhà cấp 4 khấu hao trong vòng bao nhiêu năm, và dựa vào nguyên tắc nào để tính khấu hao cho nhà? Chân thành cảm ơn! Trả lời Theo nội dung thư bạn gửi và căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Công ty Luật Thiên Bình xin phúc đáp đến bạn như sau: 1. Để tìm hiểu về giá đất cũng như căn cứ xác định giá đất ở khu vực huyện Đất Đỏ bạn có thể tham khảo Quyết định số 56/2010 ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 2. Khấu hao tài sản cố định (nhà cửa, công trình, máy móc và thiết bị, máy vi tính, phương tiện vận chuyển, công cụ...): là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian sử dụng của tài sản cố định. Theo quy định tại Mục I, phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thì có rất nhiều phương pháp để tính khấu hao TSCĐ, ở đây chúng tôi chỉ đưa ra phương pháp khấu hao phổ biến nhất là phương pháp khấu hao đường thẳng: Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng được xác định theo công thức như sau: • Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng. • Nguyên giá TSCĐ bao gồm: giá mua thực tế phải trả (giá ghi trên hóa đơn trừ đi các khoản giảm giá, chiết khấu mua hàng nếu có), các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, các khoản lãi vay đầu tư cho TSCĐ khi chưa bàn giao và đưa vào sử dụng. các khoản thuế và lệ phí trước bạ (nếu có). • Thời gian sử dụng TSCĐ là thời gian bạn dự kiến sử dụng TSCĐ. Nó được xác định căn cứ vào tuổi thọ kỹ thuật và tuổi thọ kinh tế của TSCĐ có tính đến sự lạc hậu, lỗi thời của TSCĐ do sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, mục đích sử dụng và hiệu quả sử dụng. Lưu ý: Chi phí khấu hao tài sản cố định tính theo quy định tại Thông tư 230/2009/TT-BTC được sử dụng để xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty Luật Thiên Bình