Nhân được biết phà Rạch Miễu sẽ thu phí, tôi chợt nhớ đến cách thức nhiều nước đã làm như sau: Việc thu phí qua cầu, phà hay sử dụng tuyến đường chỉ thực hiện ở một đầu và thu gấp đôi mức phí đã quy định, còn đầu kia không thu gì cả.