Cùng học cách tập Burpee - bài tập toàn thân đốt calories toàn diện nhất.

Burpee là bài tập toàn thân đốt calories toàn diện. Burpee rất thích hợp cho những người muốn tìm 1 bài tập cardio, đốt mỡ toàn thân nhanh chóng, rèn luyện thể lực, và đặc biệt là có thể tập ở nhà, không cần tới phòng gym. Bạn có thể tập bài này 12 lần/1 hiệp. Nghỉ 30s giữa mỗi hiệp rồi tiếp tục.