Người dùng có thể dễ dàng tạo thành các cây thư mục trên iPhone, giúp quản lý các ứng dụng hiệu quả hơn.