Những chiếc túi đẹp, xinh xắn được tạo ra từ những chiếc áo cũ sẽ là điểm nhấn gây sự chú ý của mọi người xung quanh đối với bạn.

Video: Cách tạo những chiếc túi đẹp từ vật liệu quen thuộc:

Nguồn video: 5-Minute Crafts.