(ANTĐ) - Hỏi: Tôi là một trong ba cổ đông sáng lập công ty cổ phần X được thành lập từ ngày 1-10-2007. Cổ phần của công ty là cổ phần phổ thông. Do bất đồng trong cách điều hành và quản lý công ty nên tôi muốn rút ra khỏi công ty và lấy lại số vốn đã góp. Vậy tôi có thể rút vốn bằng cách nào?