Đôi khi trong rổ trứng, bạn không biết xác định đâu là trứng tươi, và đâu là quả trứng đã cũ. Dưới đây là một thủ thuật đơn giản.

An Ngọc