Duy nhất chỉ có ở huyện Thạnh Thất, Hà Tây, 3 làng chỉ cách nhau một cánh đồng mà cùng tồn tại 3 phường múa rối nước...