Gạo cũng có thể tiềm ẩn không ít nguy cơ khi mà xuất hiện một số tiểu thương sử dụng hóa chất, hương liệu tẩm thơm cho gạo.

Video: Tràn lan gạo tẩm hương liệu tạo mùi thơm: